Terekeme Aşıklar
AŞIK ŞENLİK

ein Bild
Âşık Şenlik, Osmanlı Devleti zamanında başkenti Ahıska olan Çıldır Eyaletinin en güçlü âşıklarından biridir. Şenlik'in ataları, Tiflis güneyindeki Borçalı bölgesinden gelip bugünkü Ardahan ilimizin Çıldır ilçesine bağlı Suhara (Yakınsu) köyüne yerleşmiş muhacir Terekeme-Karapapaklardandır.
Ehli İslâm olan işitsin bilsin,


CAN SAĞ İKEN YURT VERMEYİZ DÜŞMANA
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana;
İsterse Uruset ne ki var gelsin,
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.
Kuşanın kılıncı, giyinin donu,
Kavga bulutları sardı her yanı,
Doğdu koç yiğidin şan almak günü,
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.
Asker olan bölük bölük bölünür,
Sandız mı ki Kars kalesi alınır!
Boz atlar üstünde kılınç çalınır,
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.
Kavga günü namert sapa yer arar,
Er olan göğsünü düşmana gerer,
Cemi ervah bizle meydana girer,
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.
Hele Al-Osman'ın görmemiş zorun,
Din gayreti olan tedarik görün,
At tepin, baş kesin, Kazağ'ı kırın,
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.
Ben-Asferdir bilin Urs'un aslı,
Orman yabanisi, balıkçı nesli,
Hınzır sürüsüne dalıp kurt misli,
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.
Şenlik, ne durursuz, atları binin,
Sıyra-kılınç düşman üstüne dönün,
Artacahdır şanı bu Âl-Osman'ın
Can sağ iken yurt vermeniz düşmana.


Sabri ŞİMŞEKOĞLU
ein Bild
Sabri Şimşekoğlu 25.03.1948-28.06.1990. Arpaçay’ın Cala (şimdiki adı Doğruyol) köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. Aşıklık geleneği ve şiire ilgisi küçük yaşlarda başladı. Çocukluğu köyünde çobanlık yaparak geçti. Bu dönemde köyüne gelen yörenin birçok aşığını dinleyerek kendini geliştirdi ve bağlama çalmayı öğrendi.
Geleneklere bağlı olarak özel bir usta-çırak ilişkisinde yetişmeyen Sabri Şimşekoğlu birçok genç aşığın yetişmesine katkıda bulundu. Ölümün de dek 13 albüm hazırladı. Son çırağı olan Turan Arapoğlu ile birlikte Kars’ta bir bir düğüne giderken Arpaçay’da geçirdiği trafik kazasında öldü ve köyünde toprağa verildi.

Düştü
Sevdiğim yar senden ayrı düşeli
Zaman geçti müddet geçti çağ düştü
Gurbet elde mezarımın üstüne
Yağmur yağdı dolu değdi çığ düştü

Gör ne hala galdı o bizim eller
Bana düşman oldu konuşan diller
meskenim gurbettir oy bizim eller
Aramıza sıra sıra dağ düştü

Sabri ne çağlıyor gözlerin yaşım
Sabra hikmettir her ilmin başım
Yaş on beş demeden döküldü dişim
Yirmisinde saçlarıma ağ düştü


Murat ÇOBANOĞLU
ein Bild
1940 - 26 Mart 2005 yılında Kars’ta doğdu. İlk bağlama derslerini Çıldırlı Şenlik’in çırağı olan babası, yörenin usta aşıklarından Gülistan Çobanlar’dan aldı. 14 yaşlarında türkü söylemeye başladı.
1966 yılından başlayarak sürekli olarak Konya Aşıklar Bayramına katıldı. Birçok kez çeşitli dallarda birincilikler aldı.
Aşıklık geleneğinin bir parçası olan türkülü hikayeler anlatma konusunda da başarılı örnekler veren Çobanoğlu, kendi türkülerinin yanısıra usta malı türküleri de genç kuşaklara aktardı.
Türkiye’nin her yerinde bilinen, tanınan Çobanoğlu yıllarca radyo programları yaptı. Halk edebiyatı ve aşıklık geleneği üzerine çeşitli seminerler verdi. Şiirleri çeşitli dergilerde yayımlandı. Türkiye dışında, Avrupa’dan İran’a dek birçok ülkede konserler verdi, yarışmalara katıldı. Azeri aşıklardan Elesker ve Gaşem’le karşılaştı.
Ankara'da öldü, Kars'ta toprağa verildi.

Etmedi mi (Neyine Güvenem)

Neyine güvenem yalan dünyanın
Kerem'i yandırıp kül etmedi mi
On bir ay bülbülü ettirdi feryat
Gül için bülbülü lal etmedi mi

Bülbül aşık idi gonca güllere
Arzusun söylerdi esen yellere
Mecnun Leyla için düştü çöllere
Ferhat'a dağları yol etmedi mi

Çobanoğlu yaram döndü çıbana
Kurduğum bağlarım oldu virane
Kardeşi Yusuf'u attı zindana
Kaderi Mısır'da kul etmedi mi


Şeref TAŞLIOVA

ein Bild
10 Nisan 1938’de Çıldır’ın Pekşeren (şimdiki adı Gülyüzü) köyünde doğdu. Asıl adı Şerafettin Taşlıova’dır. Küçük yaşlarda babası öldü.
Köylerine gelip giden aşıkların etkisiyle yaklaşık 10 yaşında şiir yazmaya başladı. İlkokuldan sonra bir süre öğretmen okuluna devam etti. Bu yıllarda da bağlama çalmayı öğrendi.
Aşık Şenlik’in oğlu Aşık Kasım’a çıraklık yaparak kendini geliştirdi ve yöredeki aşıklarla tanışma fırsatı buldu.
Konya Aşıklar Bayramına başından beri katıldı. Katıldığı yarışma ve festivallerde değişik dallarda birçok ödül aldı. 15’i altın olmak üzere 80’in üzerinde madalya, 100 kadar takdirname aldı.
Çeşitli dergilerde folklor yazıları yazdı. Amerika’dan Japonya’ya birçok ülkede programlar yaptı. 1000’den fazla şiiri bulunan Taşlıova, Azeri, Fars ve Anadolu kültürüyle yoğrulmuş aşıklardandır.
Birçok dergi, gazete ve araştırmada aktarılan şiirlerinin bir bölümü HAGEM tarafından »Gönül Bahçesi« (1990) adıyla yayımlandı.
Gel

Bir mektup göndermiş vefalı yarim
Boz bulanık seller durulanda gel
Günbegün artıyor gamım efkarım
Gökteki ay yeni görülende gel

Gurbete gidenler döndü köyüne
Anlatırlar hep övüne övüne
Kırk gün kaldı telli kızın toyuna
Davullar zurnalar vurulanda gel

Yedi yıldır sensiz geçirdim yazı
Çoğu gitti kaldı ömrümün azı
Meleşir koyunlar peşinde kuzu
Arılar çiçeğe sarılanda gel

Böle mi kesmiştik ahtı amanı
Seçmedin mi yahşi ile yamanı
Ekinler biçildi harman zamanı
Bostanlar devşirip derilende gel

Şeref der ki anlamaya söz gerek
Kavuşunca utanmayan yüz gerek
derdimizi anlatmaya saz gerek
Aşıklar meclisi kurulanda gelYener YIMAZOĞLU

ein Bild
1958 yılında Çıldır’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Çıldır’da tamamladı.
Şiire ilgisi küçük yaşlarda başladı. Bağlama çalmayı ve geleneği Aşık Murat Çobanoğlu’dan öğrendi. Bir süre Çobanoğlu’na çıraklık eden Yılmazoğlu daha sonra İstanbul’a göçtü. Bu dönemden sonra birçok başka aşıkla görüşüp bilgisini pekiştirdi.
Yener Yılmazoğlu müzik çalışmalarının yanında bazılarını kendi yazdığı birçok filmde ve dizide oynadı.
Bugüne dek 13 albüm hazırlayan Yılmazoğlu, aynı zamanda 2 ayrı televizyon programını hazırlayıp sunmaktadır.

Mümkün Değil

Kader ağlatsa yüzünü gülmesi mümkün değil
Muhannete canın versen bilmesi mümkün değil
Bir kuluna hak teladan emri vaki olmasa
Yüz bin yara hançer vursan ölmesi mümkün değil

Her sözde bir vuruş vardır ayrı ayrı manası
İman kulun sermayesi kalp gönülün binası
İtibarsız yalan dünya yalancılar dünyası
Gelen gider giden gelmez kalması mümkün değil

Yılmazoğlu dost bağında lale sümbül bitirir
Her kulunun arzusunu yaradanım yetirir
Gün olur ki üç beş komşu gelir beni götürür
Evde kopar bir ağlaşmak gelmesi mümkün değil


Maksut FERYADİ

ein Bild
Türkiye`de birçoklarının adını bile duymadığı Aşık Maksut Feryadi, gönül verdiği aşıklık geleneğini dünyaya tanıtıyor. Anadolu`daki aşıklık geleneğinin en iyi temsilcilerinden olan 43 yaşındaki Aşık Maksut Feryadi, bir buçuk yıl önce dünyanın en iyi üniversiteleri arasında sayılan Harward`a davet edildi. Üniversiteye bağlı New England Konservatuvarı`nda okuyan yüzlerce yabancı öğrenciye 22 gün boyunca ders veren Feryadi, Türkiye`deki aşıklık geleneğini ve aşıklar atışmasını anlatarak, resitaller verdi.
16 YAŞINDA ALBÜM YAPTI
Saz çalmayı ilkokul üçüncü sınıfa giderken babasının hediye ettiği sazla kendi kendine öğrenen Aşık Maksut Feryadi, çıraklık dönemini kendisi gibi aşık olan babasının yanında tamamladı. Aşıkların hitap şekillerini, adaplarını babasından öğrenen Aşık Maksut, olanaksızlıklar yüzünden ilkokuldan sonra okuyamadı. Kendini tamamen saza söze verdi. Kısa bir sürede ünü tüm Kars`a yayılıp düğünlerin vazgeçilmez ozanı oluverdi. Daha 16 yaşındayken bir yakınının yardımıyla İstanbul`a gelip bir ay içinde kaset çıkarttı.
Şimdilerde 13 kaseti olan Aşık Maksut, 1996 yılında Bağcılar`da açılışını Safiye Ayla`nın yaptığı Aşıklar Kültür Evi`ni kurdu. Burada tüm Türkiye`den ozanları bir araya getirip aşıklık geleneğini yaymak için programlar düzenledi. Ancak merkez bir yıl önce maddi imkansızlıklar nedeniyle kapandı. Aşık Maksut`un, aşıklık geleneğini devam ettirebilmek için yaptıkları bununla sınırlı değil. 1988 yılından beri sazını eline alıp aralarında Fransa, Belçika, Hollanda Lüksemburg, hatta Rusya`nın bulunduğu birçok kenti kendi imkanlarıyla ya da gelen davetlerle dolaşan Aşık Maksut, orada yaşayan Türkler`e aşıklık geleneğini anlatıp, türküler söyledi.
ÇILDIR FM
 
Reklam
 
HAVA DURUMU
 

HABER 24
 
 
Ziyaretçi Sayısı: 34597 ziyaretçi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=