Terekeme Fıkraları
KİRVA BABAN NASI ÖLDÜ???
Terekemenin biri kirvasını yemeye çağırıf. Arvadınada kaz pişiddirif, sofrayı kuruflar.
Kirva tam surfaya yanaşıf kazdan yemeye başdıyanda, terekeme deyerki.
-Aya a Kirva senin atan hanceri öldü?
Kirva başdıyer anlatmağa "Gars'a doğdura götdüm, Erzurum' a sevk ettiler." diye uzun uzun annader, bu arada terekeme kazı yer bitirer.
Kirvanın icine bu dert olor.Arvadına değerki: -Ay arvat ey bir kaz pişir kırvayı yemeğe alajam.
Kazı pişirerler terekemeyi çağıreller,terekeme geler soffraya oturar oturmaz kırvası soror, -Kirva senin baban nasıl öldü? cevaben terekeme değerki: - Ele hastalık babamı ve tuttu öldürdü.

HARALISAN
Terekeme esgerriğini yaper
. -Birgün Savak erkennen lavaboda tıraş olanda...
Yanında ki obir aynıya bakdı sesdendi:
-Ay gardaş haralısan?
-Garsdıyam
. -Aya mende garsdıyam,
Harasınansan?
-Mamaşdıyam
. -Aya mende Mamaşdıyam, kimlerdensen?
-Tezebeyin oğluyam.
-Bıy öyün yıkılsın ola mende Tezebeyin oğluyam.
-Yoksa sen fako'sanmı....!


NAARER AYE
Ezo kişi ve mangası siperdedir, güneşin altında beklemekten herkesin iflahı sökülmüştür, içlerinde hayatından şikayet etmeyen ikinci cıgaralarını dal dala culayan zoğalların Hasanıdır birce tek.
Ezo yangözle izlemektedir,sinirlenmektedir de içten içe, dayanamaz,
- Ola Hasan , hele bir gör bu itoğlitder necoldu, müslüman evladına bu geder de ezraf verilmezki…
Hasan,gayet yavaş hareketlerle cigarasını bir mökkem soğduktan sonra eyahlanır, elini terek yapıf karşı sipere bahanda bir gülle vızz! diye gulağının dibinden geçer, can havliyle kendini sipere atar,
- Naarer aya bu köpöyoğlu, az galsın gözümüzü tökejeydi.


DOST DÜŞMAN BELE GÜNDE BELLİ OLUR
Sabahın ilk ışıklarında içki masasından dönen bir Karslı, kafayı bulduktan sonra arkadaş ve dostlarını ziyaret etmeye başlar.
Her gittiği yerde yüz bulmayan sarhoş, nihayet bir çöplüğe düşer ve orada sızar.
Bu arada çöplükte yiyecek arayan bir köpek, sarhoşun ağzının kenarında kalan kusmuk parçacıklarını yalamaya başlar...
Sarhoş yarı uyanık yarı uykudadır.
Ağzını yanağını yalayan köpeğe;
-''Sil gardaş sil... dost düşman bele günde belli olar'' der.


POSOFLU
Posoflu kartol satıyor.
Hanakta soruyolar kaç para kilosu diye buda cevaplıyor.
-5 lira.
Neyse Susuz'a gidiyor.
Orda da insanlar sorunca kızıyor.
"Hanağhta deduğ ya. "

ARVADIN ŞERİ
Zamanı evelde, bir ihdiyar Terekeme varmış.
Bu her zaman namaz gılarmış.
Namaz gılanda elini burıya götürür:
- A Tanrı mana filan şeyi ver, filan şeyi ver! diye dua edermiş.
Garısı deer ki:
- Ay kişi!
Deer:
- Nedi ay arvat?
Deer:
- Sen heç demirsen ki garı şerinnen, guru şerinnen de meni sahla!
Deer:
- Hay garının başı batsın! Garının ne şeri olajah kı mana şer vere.
- Peki, deer.
Kişi sabahnan gahır, çifdünü aravasına goor, gedir çöle. Gedir, çifdini salır, çifd ekir.
Garı gahır, beş altı tene balıh dutur. Balığı bir cıngıra goor. Gedif kişinin yanına. Epmeg mepmeg yeenden sora kişi gahır, öküzünü sürür. Arvat gahır, balıhların birini burıya salır, birini orıya salır, gedir ireli, hagosa salır.
Kişi balıhları görür, deir:
- Bo, balığa bah!
- Ay kişi! deir, çölde de balıh olar mı?
- Aye görmersen mi, deir, balıhları? Aye ne yahşı balıhlardı.
Dört beş tene.
- Bunu ahşam, deir, götürer, pişirersen. Men ahşam gelejem yeejem.
Arvat balıhları alır gelir.
Kişi ahşam çölden gelir.
- Arvat, balıhları pişirdin mi? deir.
- Bo, Allah meni öldürsün! Balıh nedi...
- Beş altı tene balıh vermedim mi sana, götü, pişir....
- Bo, gelin, deir, Veli deli olufdu!
Dieller:
- Aye balıh ne?!
- Aye tarradan balıh yığdım; bu arvada verdim; pişir, ahşam yeejem dedim.
- Aye tarrada, çölde de balıh olar mı? Bo, Veli deli olufdu.
Bunu dutdular; direğe sardılar, arava urganınnan. Sardılar direğe, basdılar zopuyu buna. Bu bağırır, “Men deli değilem!” “Yoh, delisen!” Savağa gadar bu orda galdı.
Savahnan arvat bir bulgur pulovu pişirdi. Getdi, balığın birini pulovun içine goydu, bu Veli’nin terefine.
Veli’yi aşdılar. Başdadılar yemee. Bu gaşığı vuranda balığın başı ordan çıhdı.
- Ay anasını... Bah indi deejem, balıh görüyhdü; gene meni öldürejeyhler.

LELE GILIĞLIYIF
Lele Dava vekilliğ yapmaktadır.
Köylüsü dardadır.
-Ay lele bizim gedeyi kurtar sana sekgiz tosun verejjem
-Cürümü nedi?
-Vallah cürümü yohdu. Ne teher işdi annamırem Sallandıracahlar gedeyi
Sen bilersen heç olmazsa mehebbete çöyür.
Dav günü gelir lele mahkemeye girer.
Mahkeme biter dışarıda köylüler merakla beklemektedir.
Lele ter gan içinde dışarı çıkar
-Gözünüz aydın, Mendiliyle alnındaki teri gururla silerek:
-Onnar dedi berat... Men dedim müebbet. Onnar dedi berat men dedim müebbet...
Sonunda hakimi gılıkladım..!

AYE MENEM MEN !!!
Bizim zayıl terekeme İstanbul'da para biriktirmiş, eski bir araba almış. Arbaya biner binmez, çıkmış yola... sağa, sola bakıyor ki bir tanıdığını görsün ona korna çalsın biraz da hava atsın.
Derken kırmızı ışıkta duran arabaları fark edememiş ve bir mersedese arkadan çarpış. Mersedesdeki takım elbiseli adam inmiş arbadan, bizim ki de yalvara yalara adam yönelmiş:
- Ağebey !! ağebey kurban olem men sana valla görmedim. Boyy arabayı da yeni almıştım. Ne olor beni bağışla beni şiket etme....
Mersedes sahibi:
-Sen nerelisin?
-Karslıyam ağabeyyy!!
-Ulan dua etki ben de Karslıyım. Yoksa seni mahvederdim. Şimdi bin arabana adam gibi sür...
-Allah senden razı olsun!! Allah ne murazın varsa versin . der mecburi iskikamet olan yolda hareket ederler.
Bizim terekeme yine aynı havada yola devam eder. O anda yolunun yanında bir arkadaşını fark eder. Başını çıkarıp, bağırmak isterken yavaşlayan trafiği fark etmez. Aynı mersedese arkadan hafifçe dokundurur.
Bu sefer mersedesci arbadan inmez ama başını camdan çıkarıp , arkaya bakar. Bizim terekeme de başını çıkarıp öne doğru seslenir.
-Ayeee menem men !!!

TEMYİZ
Yıllar süren mahkeme sonunda, hakim kararı verir. Dava reddedilmiştir.
Hacı Halil emi, hakime bakar ve sorar;
- Be indi nolajağ ?
Hakim;
- Temyiz et, temyiz et... der.
Hacı Halil emi sinirlenmiştir.
- Özün temiz et. Hancarı pohluyupsan ele de temiz et.


YAĞIŞ YAĞER Mİ?
Arvadı Memmet kişiye bağırer.
-Ay Mehemmet hele eşiye bah yağış yağer miii?
Mehemmet fışgırğnan iti çağırer.
-Aya iti neye çağırersen ben saa dedim bir eşiye bah yağış yağermi.
-Av baba iti çağıreremki üsdü isdahdısa yağış yağer diyejem...!

ASKER TEREKEME
Komutanı bizim terekemeyi çağırmış, para vermiş demiş git bana marlboro al.
Yazıh uşah ne bilsin malboro nedi.
Almış parayı getmiş, biraz gidenden sonra geri dönmüş.
Ay komtanım o dediğinden tapamazsam halva alemmi.

ÇILDIR FM
 
Reklam
 
HAVA DURUMU
 

HABER 24
 
 
Ziyaretçi Sayısı: 34597 ziyaretçi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=